Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

 

Ποιήτρια

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
© Σπύρος Στάβερης

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
© Σπύρος Στάβερης

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
© Σπύρος Στάβερης

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
© Σπύρος Στάβερης

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
© Σπύρος Στάβερης

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
© Σπύρος Στάβερης

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
© Σπύρος Στάβερης