Αύξηση στον μέσο μισθό των Κυπρίων καταγράφουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

 

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, υπολογίζονται στα 1.916 ευρώ σε σύγκριση με τα 1.883 ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

 

Δηλαδή παρατηρείται αύξηση ύψους 1,7%, όπως σημειώνει το sigmalive.

 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 υπολογίζονται στα 1.990 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,1% σε σύγκριση  με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

 

Κύπρος: Αυξήθηκε ο μέσος μισθός για τους άντρες εργαζόμενους - Μειώθηκε για τις γυναίκες

 

Διευκρινίζεται ότι το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη και όχι ποσό που πληρώθηκε ως επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Σημαντικό στοιχείο είναι και το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των απολαβών για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες.

 

Όπως δείχνει η έκθεση οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, υπολογίζονται στα 2.071 ευρώ έναντι 1.728 ευρώ των γυναικών.

 

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών αυξήθηκαν κατά 3,3% ενώ αντίθετα των γυναικών μειώθηκαν κατά 0,1%.

 

Κύπρος: Αυξήθηκε ο μέσος μισθός για τους άντρες εργαζόμενους - Μειώθηκε για τις γυναίκες

 

Με πληροφορίες του sigmalive